مرور برچسب

توصیف صوتی فیلم

نقاشی با کلمات قسمت دوم: توصیف صوتی چیست؟

با توجه به اینکه فیلم و سینما هنری عمدتاً بصری هستند، طبیعی است که فرد بینا خوانش خود را از تصویر داشته باشد، معناسازی کند و آن را توصیف و تفسیر کند. ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﺎﻫﯽ واضح ﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭ هستند ﻭ ﮔﺎﻩ در لفافه‌اند ﻭ ﻧﻴﺎﺯ به تفسیر دارﻧﺪ. ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﮏ…

تلویزیون ایران و پخش فیلم‌های توصیف ‌صوتی‌شده

توصیف صوتی یاaudio Description  که به اختصار آن را «AD» می‌نامند، نسخه‌ای کلامی از تصویر است. این روش به افرادی که نابینا هستند یا دارای آسیب‌دیدگی بینایی هستند، برای درک بهتر آنچه نمی‌بینند کمک می‌کند. امروزه توصیف صوتی در فیلم‌ها و…