مرور رده

یادداشت مدیر مسئول

لزوم تغییر سیاست‌گذاری‌های شغلی برای نابینایان

اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های جامعۀ معلولان و از دل‌مشغولی‌های همیشگی آسیب‌دیدگان بینایی و خانواده‌های آن‌ها بوده است. بیراه نیست اگر بگوییم اشتغال معلولان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مسئولان در ایران است. چالشی که اتفاقاً مانند…

مدیریتی که تحول‌آفرین نیست

مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان سوم بهمن‌ماه برگزار شد و محمدرضا مظلومی برای سومین بار پیاپی، به‌عنوان رئیس فدراسیون نابینایان انتخاب شد. او این بار بی‌رقیب‌تر از گذشته و با 44 رأی از 49 رأی مأخوذه برای چهار سال آینده سکان مهم‌ترین سازمان…

چاپ یک نشریۀ تخصصی برای نابینایان به خط بریل؛ رؤیایی که محقق شد

سخن از شروع یک راه پرفرازونشیب است. راهی که از دی‌ماه سال 99 و در بحبوحۀ شیوع کرونا در کشور آغاز شد. با حمایت انجمن نابینایان ایران و همراهی چند نفر از هم‌نوعان صاحب دغدغه‌مان، انتشار مجلۀ الکترونیکی…