ماه‌نامه نسل مانا – سال دوم – شماره ۲۰ – مرداد ۱۴۰۲

0

پایان مرداد و آغاز شهریور برای بسیاری از همنوعان نابینای ما در شمار روز‌هایی است که بدون تساهل می‌توان آن را گاه سرنوشت نامید. در طول یکی دو ماه اخیر عده زیادی از دوستان ما در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده یا خواهند کرد و این روز‌ها برایشان با نگرانی‌های مرسوم آزمون‌ها و اضطراب افزوده‌ای که از غیر قابل پیشبینی بودن برخورد برگزار کنندگان آزمون با مسأله نابینایی ناشی می‌شود توأم شده است. نمونه‌اش را در این شماره از نسل مانا خواهید خواند. گرفتاری‌های شرکت در آزمون استخدامی آموزگاری کم نبوده و ما هم تلاش کرده‌ایم تا حد امکان از زوایای گوناگون این گرفتاری‌ها را به بوته تحلیل و بررسی بسپاریم. امید که توانسته باشیم سهم کوچکی در سبک‌تر شدن بار نگرانی دوستانمان ایفا کنیم. برای همه آزمون دهندگان آرزوی توفیق داریم و امیدواریم نابینایان شایسته را در جایگاه‌های والای شغلی مشاهده کنیم.

 

فهرست مطالب این شماره (صوت)

 

فراموشی مسئولان در قبال ورزش همگانی معلولان (متن)

فراموشی مسئولان در قبال ورزش همگانی معلولان (صوت)

امیر سرمدی

 

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران (مرداد ۱۴۰۲) (متن)

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران (مرداد ۱۴۰۲) (صوت)

منصور شادکام

 

پیشخوان: مروری بر پادکست‌ها و نشریات انگلیسی‌زبان ویژۀ افراد با آسیب بینایی (متن)

پیشخوان: مروری بر پادکست‌ها و نشریات انگلیسی‌زبان ویژۀ افراد با آسیب بینایی (صوت)

پیشخوان: مروری بر پادکست‌ها و نشریات انگلیسی‌زبان ویژۀ افراد با آسیب بینایی (پادکست)

امید هاشمی

 

پیوند با فضای آکادمیک، راهی برای احیای پیکر نیمه‌جان آموزش نابینایان (متن)

پیوند با فضای آکادمیک، راهی برای احیای پیکر نیمه‌جان آموزش نابینایان (صوت)

زهرا همت

 

در رثای دوست (متن)

در رثای دوست (پادکست)

مجید سرایی

 

یک دوست تازه (متن)

یک دوست تازه (صوت)

فاطمه جوادیان

 

آشنایی با او‌ام‌آر و کاربرد آن برای نابینایان (متن)

آشنایی با او‌ام‌آر و کاربرد آن برای نابینایان (صوت)

میثم امینی

 

نگاهی به پدیدۀ رد دسته‌جمعی نابینایان پذیرفته‌شده در آزمون استخدامی آموزش‌ و پرورش (متن)

نگاهی به پدیدۀ رد دسته‌جمعی نابینایان پذیرفته‌شده در آزمون استخدامی آموزش‌ و پرورش (صوت)

رؤیا بابایی

 

همقدم با سَم در دنیای مشاغل (متن)

همقدم با سَم در دنیای مشاغل (صوت)

میرهادی نائینی‌زاده

 

معلولان و چالش استخدام در آموزش و پرورش راهکار و رویکرد حقوقی (متن)

معلولان و چالش استخدام در آموزش و پرورش راهکار و رویکرد حقوقی (صوت)

معلولان و چالش استخدام در آموزش و پرورش راهکار و رویکرد حقوقی (پادکست)
نگین حیدری

 

چشمه‌ای در دل سنگی کوهستان (چگونگی دسترسی افراد کم‌بینا و نابینا به منابع مطالعاتی) (متن)

چشمه‌ای در دل سنگی کوهستان (چگونگی دسترسی افراد کم‌بینا و نابینا به منابع مطالعاتی) (صوت)

چشمه‌ای در دل سنگی کوهستان (چگونگی دسترسی افراد کم‌بینا و نابینا به منابع مطالعاتی) (پادکست)

مسعود طاهریان

 

نواک: نوای کتاب در گفتگو با صاحب‌نظران نابینا (متن)

نواک: نوای کتاب در گفتگو با صاحب‌نظران نابینا (صوت)

نواک: نوای کتاب در گفتگو با صاحب‌نظران نابینا (پادکست)

رقیه شفیعی

 

مثلث معلولان، بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی (متن)

مثلث معلولان، بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی (صوت)

نگین حیدری

 

احمد رضا نابینای مبتکر، خلاق و تحول آفرین (متن)

 

احمد رضا نابینای مبتکر، خلاق و تحول آفرین (صوت)

محمد نوری

 

«خبرنگار» با نشانِ «بوسۀ پروردگار» (متن)

«خبرنگار» با نشانِ «بوسۀ پروردگار» (صوت)

فرزانه عظیمی

 

اطلاع‌رسانی (متن)

اطلاع‌رسانی (صوت)

مجبورم، می‌فهمی؟ مجبور  (متن)

مجبورم، می‌فهمی؟ مجبور  (صوت)

آقای موشکاف

 

همکاران این شماره (صوت)

 

دریافت نسخه متنی (word)

دریافت نسخه متنی (pdf)

دریافت نسخه صوتی به‌صورت فشرده (zip)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حاصل عبارت را در کادر بنویسید. *-- بارگیری کد امنیتی --